Kaip atsiprašyti, kad neskaudėtų?

Jei sunku atsiprašyti, kaip tai padaryti, kad neskaudėtų?

Atsiprašyti sunku, kartais - net labai. Taigis, kaip tai padaryti, kad neskaudėtų?

• Pirmiausia ramiai apgalvok, kas atsitiko ir kodėl nori atsiprašyti.

• Jei sunku sudėlioti atsiprašymą mintyse, užsirašyk jj popieriuje.

• Nebijok išsakyti, ką jautei konflikto metu, bet nekaltink partnerio, neišpūsk situacijos ir nesišvaistyk tuščiais žodžiais.

• Išklausyk partnerio reakciją į tavo atsiprašymą. Nepulk gintis.

• Siūlyk susitaikyti.

• Kai tik susitaikysite, užmiršk nesutarimą.

• Atsimink, kad nuoširdžiai atsiprašydamas žmogus parodo, jog jam svarbus ryšys su partneriu. Atsiprašymas - ne silpnumo, o tvirtybės ženklas.

• Būk nuoširdi ir atsiprašyk už tai, dėl ko jautiesi kalta. Neatsiprašyk tik tam, kad užglaistytum nemalonią situaciją.

• Nepyk, jei žmogus tučtuojau tau neatleidžia. Duok jam laiko išsiaiškinti, ką tau jaučia ir ką mano apie judviejų ateitį.


G a i r ė s » Viskas apie emocijas | Patarimai | Emocijos |